وکیل جرم آدم ربایی

#1
جرم آدم ربایی
آدم ربایی به چه معناست؟
طبق تعریف وکیل آدم ربایی در اصفهان، به معنای انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور صورت گرفته باشد و یا به عبارتی انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریب.
آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است وآزادی تن چنین تعریف شده است : «آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است
آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، ولی کمتر در نوشته های حقوقی، مورد بررسی قرار گرفته است.
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان دارد : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. یکی از حقوق اساسی افراد که آن هم در قانون اساسی پیش بینی شده است حق آزادی تن می باشد که بارزترین مصداق آزادیهای شخصی است. این حق را اصل ۳۲ قانون اساسی چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکمی که قانون معین می کند.» و اصل ۳۳ نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.» پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.
لازم به ذکر است قانون اساسی، ضمانت اجرای مهمی برای تأمین این حق و بسیاری از حقوق اساسی دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادی باید اجرای اصول قانون اساسی را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامی مطابق با مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای حق آزادی تن را پیش بینی کرده است.
جهات قانونی تشدید مجازات مرتکب جرم آدم ربایی
در موارد زیر مجازات مرتکب حداکثر مقرر در قانون یعنی ۱۵سال حبس می‌باشد.
چنانچه که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد
ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد
به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد گردد.
در بسیاری از پرونده های فوق متهمین قصد مجرمانه خود را انکار می کنند لذا حضور و دفاعیات شایسته حقوقی وکیل متخصص می تواند به روند اثبات وقوع و انتساب جرم کمک نماید
با توجه به اینکه حجم پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبتا کمتر و امکانات ایجاد محاکم نیز اندک است غالبا در هر استان فقط شعب محدودی به جرم آدم ربایی رسیدگی می کنند که این امر با توجه به سیاست تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی نیز هماهنگ است،سابقه کار و پذیرش دعاوی آدم ربایی در هر استان و نزد محاکم آن محل اهمیت به سزایی در نیل به مقصود دارد.حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در این خصوص و همچنین قبول وکالت میباشد لذا جهت دریافت نوبت به سایت مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ نوبت اقدام نمائید.
آدم ربایی نسبت به اطفال و نوزادان
ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات حسب اینکه زیان دیده از جرم آدم ربایی طفل تازه متولد شده باشد مجازات را کاهش و مقرر داشته در این موارد مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود ،صرف نظر از اینکه باید قانونگذار از اقشار آسیب پذیر حمایت بیش‌تری می نمود و تعیین مجازات با سقف سه سال ناکافی است قانون تعریفی از طفل تازه متولد شده نکرده و سن خاصی را اعلام نداشته لذا ظاهرا در این مورد عرف می تواند دادگاه ها و مراجع تصمیم گیرنده را یاری کند.در این خصوص وکیل آدم ربایی در اصفهان آگاهی کامل نسبت به مراتب فوق داشته و می تواند از حقوق شما دفاع کند.
دادگاه صالح به رسیدگی به جرم آدم ربایی
با توجه به حداکثر حبس ۱۵ساله برای محکومین به آدم ربایی و مستند به مواد ۱۹و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۳۰۲قانون آئین دادرسی کیفری جرم آدم ربایی به لحاظ صلاحیت ذاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مرحله تحقیقات مقدماتی آن در دادسراهای عمومی و انقلاب می باشد.
مجازات جرم آدم ربایی
مطابق با ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۵ سال تا ۱۵ سال را برای مجرمان جرم آدم ربایی در نظر گرفته شده است. ماده ۶۳۱ نیز به جرم نوزادربایی پرداخته است و مجازات ۶ ماه تا ۳ سال حبس را برای آن تعیین نموده است و در صورتی که طفل ربوده شده بیشتر مرده باشد، مجرم محکوم به پرداخت ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ ريال جرای نقدی خواهد بود.
مجازات شریک جرم آدم ربایی، که به هر صورت از طریق تهیه شرایط و وسایل مورد نیاز به کمک مجرم آمده باشد، طبق ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، به حداقل جزای در نظر گرفته شده برای اصل جرم، که ۵ سال برای آدم ربایی و ۶ ماه برای نوزاد ربایی است محکوم می شود.
حداکثر مجازات فوق، زمانی برای مجرم صادر می شود که فرد ربوده شده کمتر از ۱۵ سال سن داشته باشد، در اثر ربوده شدن متحمل آسیب های جسمی یا شرافتی شده باشد، یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام شده باشد.
اگر فردی اقدام به آدم ربایی نماید ولی به هر دلیلی موفق نشود جرم را به اتمام برساند، طبق ماده ۴۱، تبصره ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات ۳ الی ۵ سال حبس برای وی در نظر گرفته می شود.
صور خاص آدم‌ربايي
ربودن طفل تازه متولد شده بر اساس ماده ۶۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هر ****** طفلي را كه تازه متولد شده است، بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده است، مرتكب به يكصد هزار تا ۵۰۰ هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
مخفي كردن اموات مطابق با ماده ۶۳۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی. بر اساس این ماده، هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي کند، به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
مخفي كردن مجرم
ربودن اتباع ايراني: قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۶۸
برابر قانون، گروگانگیری نیز همان آدم‌ ربایی است؟
به گفته وکیل آدم ربایی در اصفهان در حقوق داخلی از کلمه آدم‌ ربایی و در حقوق بین‌الملل ازکلمه گروگانگیری استفاده می‌شود و نوعا گروگانگیری بار سیاسی هم دارد اما اساسا و مفهوما تفاوتی بین این دو وجود ندارد. در مقدمه کنوانسیون بین‌المللی گروگانگیری مصوب ۱۹۷۹ سازمان ملل متحد، به نوعی به این مطلب اشاره شده است هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود به منظور وادار کردنن شخص ثالثی – یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به‌عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.
تفاوت بازداشت غيرقانوني با آدم‌ربايي
فاعل جرم بازداشت غیرقانونی، مقامات قضايي و مأموران ذي‌صلاح هستند اما آدم‌ربايي توسط افراد عادي صورت مي‌گيرد
جرم بازداشت غیرقانونی از طريق صدور دستور و قرار صورت می‌گیرد اما آدم‌ربایی از طريق انجام فعل مادي ربودن انجام می‌شود
ممکن است صدور دستور بازداشت، به دلیل در دسترس نبودن متهم یا گذاشتن وثیقه توسط او، به بازداشت متهم منتهی نشود اما جرم آدم‌ ربایی اینگونه نیست
آدم‌ربايي به صورت مخفيانه صورت میگیرد اما بازداشت به صورت اداري و علني.
مختصات جرم آدم‌ربايي
این جرم از جرايم آني به شمار مي‌رود. در تعریف جرم آنی باید گفت هنگامی که عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی به وقوع پیوسته است. مانند قتل، سرقت ساخت خانه بدون مجوز قانونی (که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می‌شود) یا نصب آگهی در محل‌های ممنوع با ضمانت اجرای کیفری
مقيّد به نتيجه است
از جرايم غير قابل گذشت محسوب می‌شود
مجازات اين جرم غير قابل تعليق است.
آدم ربایی از جمله جرائم کیفری است که در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.حامد امیری وکیل آدم ربایی اصفهان، ضمن تسریع جریان پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد.شما میتوانید جهت اخذ نوبت مشاوره حضوری و غیر حضوری به سایت مراجعه و از طریق راه های مندرج در سایت نسبت به اخذ نوبت اقدام نمائید.


حامد امیری بهترین وکیل اصفهان، وکیل پایه یک اصفهان، وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان

Re: وکیل جرم آدم ربایی

#2
آدم ربایی به تنهایی یک جرم محسوب می شود و اتفاقات بعد از آن از جمله قتل، نقص عضو، تجاوز و … به عنوان یک جرم مجزا مورد پیگیری قرار می گیرد. بنابراین یک وکیل آدم ربایی کار سختی در پیش دارد و باید به تمامی موارد که در پی آدم ربایی اتفاق افتاده رسیدگی کرده و از حقوق موکل دفاع نماید.زمانی که یک انسان توسط سارقان ربوده می شود، خانواده وی فشار روانی بالایی را متحمل می شوند. در اینجا وکیل آدم ربایی با ارائه خدمات مختلف به افراد کمک می کند تا به نتیجه دلخواه برسند. بهترین وکیل آدم ربایی در تهران آمادگی ارائه هرگونه خدمات حرفه ای به موکلین خود را دارد و با دانش و تجاربی که کسب نموده کمک می کند تا عدالت در جامعه برقرار شود.
 معمولا آدم ربا اقدام به تهدید خانواده قربانی می کند که اتفاق افتاده را پنهان کنند و با کسی درمیان نگذارند. در این صورت شرایط خانواده مجنی علیه سخت خواهد بود و نیاز است تا با وکیلی خبره در حوزه آدم ربایی و جنایی در ارتباط باشند تا به موضوع رسیدگی کند.
سایت برترین وکیل سعی دارد که بهترین وکیل آدم ربایی در تهران را معرفی کند.
ارسال پست

بازگشت به “سایر موراد ”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان