چگونه راستگویی را در فرزندان تقویت کنیم و جلوی دروغ گویی ایشان را بگیریم ؟!

#1
 
 
 
👌خشم خود را کنترل کنید
معمولا وقتی دروغی مي شنویم،  عكس العملمان خشم  است. زمانی كه زود عصبانی شويم و تنبيه مي كنيم  كودک چيزی مفیدی ياد نخواهد گرفت. بنابراين با او صحبت كنيد كه چرا دروغگويی رفتار مناسبی نيست و فرصت بدهيد تا تمرين كند.
 
👌مچ گیری نکنید
با این کار  به كودک مي فهمانيد كه شما در كنار او بوده و در مقابل او نیستيد . او برای نجات خودش مجبور نخواهد شد دروغ های بيشتری بگويد تا كمترين آسيب را از شما ببيند. به كودک بگوييد:
اين موضوعی است كه من متوجه شدم. سپس به او اشاره كنيد كه چه چيزی اشتباه است و چگونه بايد تصحيح شود.
 
👌برچسب نزنيد.
هرگز برچسب دروغگويی به او نزنيد. بلكه علل را پيدا كنيد. اگر او احساس ناامنی و يا ترس هايی دارد، آن ها را از بين ببريد.به خاطر داشته باشيد ؛کودک،  هر گونه برچسبی چه مثبت و چه منفی  را در مسير رشد خود می پذيرد.
 
👌فرصت تغيير را از او نگیرید .
كودک نياز دارد یاد بگیرد  و سپس روش های اصلاحی را استفاده كند.  اگر متوجه شديد دروغی گفته است فرصتی بدهيد تا اصلاحش كند. از روش های تنبيهی سختگيرانه استفاده نكنيد.
 
👌به راستگويی پاداش دهيد.
برای حذف فرايند دروغگويی بهتر است، راستگويی  را تشويق كنيد و پاداش بدهيد. مثلا بگوييد: من می دانم گاهی مواقع راستگويی سخت است، ولی زمان كه حقيقت را ميگويی به تو افتخار ميكنم.
 
👌الگوی مناسبی برای فرزند خود باشيد.
دقت زيادی روی گفتار خود داشته باشيد. گاهی مادران و پدران در سطح خانوادگی و اجتماعی دروغگويی ميكنند و به كودكان می آموزند. از طرفی زمانی كه والد دروغگو،از كودک خود راستگويی ميخواهد. برای كودک  فرايند ظالمانه به نظر ميرسد چرا كه خود والد آن را اجرا نمیکند.
 
روانشناس کودک خوب
 


ارسال پست

بازگشت به “روانشناسي”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 4 مهمان