1. پیش از بارداری

  1. مراقبت های پیش از بارداری

   278 موضوعات 1669 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   278 موضوعات
   1669 پست
  2. مشاوره

   279 موضوعات 2575 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   279 موضوعات
   2575 پست
  3. بهداشت روان

   17 موضوعات 47 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   17 موضوعات
   47 پست
  4. بهداشت جسمی

   31 موضوعات 133 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   31 موضوعات
   133 پست
  5. تغذیه

   35 موضوعات 139 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   35 موضوعات
   139 پست
  6. آزمایش ، سونوگرافی و ...

   511 موضوعات 3936 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   511 موضوعات
   3936 پست
  7. اقدام برای بارداری

   1093 موضوعات 15328 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1093 موضوعات
   15328 پست
  8. تشخیص زمان تخمک گذاری

   337 موضوعات 2866 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   337 موضوعات
   2866 پست
  9. مقدمات بارداری

   317 موضوعات 10087 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   317 موضوعات
   10087 پست
  10. بهداشت زناشویی

   36 موضوعات 202 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   36 موضوعات
   202 پست
 2. بارداری

  1. تشخیص بارداری

   938 موضوعات 8000 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   938 موضوعات
   8000 پست
  2. مشکلات شایع در بارداری

   404 موضوعات 2642 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   404 موضوعات
   2642 پست
  3. ویار

   27 موضوعات 209 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   27 موضوعات
   209 پست
  4. سوزش سر دل

   13 موضوعات 73 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   13 موضوعات
   73 پست
  5. یبوست

   8 موضوعات 25 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   25 پست
  6. گرفتگی عضلات

   11 موضوعات 54 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   54 پست
  7. واریس

   2 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   3 پست
  8. کمردرد و پشت درد

   24 موضوعات 223 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   24 موضوعات
   223 پست
  9. خستگی

   5 موضوعات 15 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   15 پست
  10. ورم پاها

   4 موضوعات 13 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   13 پست
  11. رشد جنین

   260 موضوعات 2027 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   260 موضوعات
   2027 پست
  12. 78 موضوعات
   628 پست
  13. تغذیه در بارداری

   58 موضوعات 228 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   58 موضوعات
   228 پست
  14. ورزش های دوران بارداری

   11 موضوعات 30 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   30 پست
  15. مصرف دارو طی بارداری

   68 موضوعات 266 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   68 موضوعات
   266 پست
  16. عفونت در بارداری

   68 موضوعات 514 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   68 موضوعات
   514 پست
  17. بهداشت فردی

   10 موضوعات 32 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   32 پست
  18. استحمام

   4 موضوعات 18 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   18 پست
  19. بهداشت دهان و دندان

   6 موضوعات 26 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   26 پست
  20. روابط زناشویی

   35 موضوعات 171 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   35 موضوعات
   171 پست
  21. کار

   3 موضوعات 6 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   6 پست
  22. استراحت

   4 موضوعات 6 پست
   مدیر انجمن: golenarges
   4 موضوعات
   6 پست
  23. لباس

   4 موضوعات 12 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   12 پست
  24. مسافرت

   21 موضوعات 75 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   21 موضوعات
   75 پست
  25. مصرف دخانیات و...

   6 موضوعات 14 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   14 پست
  26. آمادگی برای مادر شدن

   39 موضوعات 466 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   39 موضوعات
   466 پست
  27. آمادگی برای پدر شدن

   4 موضوعات 13 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   13 پست
  28. آمادگی دیگر فرزندان خانواده

   1 موضوعات 1 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   1 پست
  29. بهداشت روان

   11 موضوعات 41 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   41 پست
  30. آزمایشات دوران بارداری

   83 موضوعات 685 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   83 موضوعات
   685 پست
  31. سونوگرافی در بارداری

   284 موضوعات 1835 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   284 موضوعات
   1835 پست
  32. علایم خطر در بارداری

   31 موضوعات 170 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   31 موضوعات
   170 پست
  33. کاهش حرکت جنین

   10 موضوعات 39 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   39 پست
  34. خون ریزی یا لکه بینی

   126 موضوعات 925 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   126 موضوعات
   925 پست
  35. استفراغ شدید و مداوم

   2 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   3 پست
  36. نشت یا پاره شدن کیسه آب

   18 موضوعات 112 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   18 موضوعات
   112 پست
  37. ضربه به شکم

   2 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   7 پست
  38. خرید سیسمونی

   14 موضوعات 68 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   14 موضوعات
   68 پست
  39. دو یا چند قلویی

   30 موضوعات 152 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   30 موضوعات
   152 پست
  40. بيماريهاي داخلي

   36 موضوعات 130 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   36 موضوعات
   130 پست
  41. بارداری ناخواسته

   22 موضوعات 120 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   22 موضوعات
   120 پست
  42. کلاس های دوران بارداری

   3 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   7 پست
  43. احکام و آداب شرعی در باردارری

   6 موضوعات 34 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   34 پست
 3. زايمان

  1. برنامه ی زایمان

   9 موضوعات 45 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   45 پست
  2. انتخاب نوع زایمان

   13 موضوعات 52 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   13 موضوعات
   52 پست
  3. انتخاب پزشک

   6 موضوعات 29 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   6 موضوعات
   29 پست
  4. انتخاب بیمارستان

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  5. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  6. علایم شروع زایمان

   10 موضوعات 27 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   27 پست
  7. زایمان طبیعی

   4 موضوعات 8 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   8 پست
  8. زایمان سزارین

   5 موضوعات 57 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   57 پست
  9. زایمان طبیعی

   11 موضوعات 28 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   11 موضوعات
   28 پست
  10. اتاق زایمان

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
  11. انواع رو شهای کاهش درد زایمان

   3 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   3 پست
  12. بی حسی نخاعی – بی حسی اپیدورال

   1 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   4 پست
  13. زایمان در آب

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  14. اپی زیاتومی (برش پرینه )

   4 موضوعات 10 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   4 موضوعات
   10 پست
  15. زایمان زودرس

   5 موضوعات 54 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   54 پست
  16. سزارین

   3 موضوعات 23 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   23 پست
  17. سزارین با بیهوشی عمومی

   3 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   4 پست
  18. 2 موضوعات
   5 پست
  19. خروج جفت و پرده های جنینی

   1 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   2 پست
  20. آداب و احکام شرعی زایمان

   1 موضوعات 6 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   6 پست
 4. پس از زایمان

  1. تغیرات بدن بعد از زایمان

   21 موضوعات 185 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   21 موضوعات
   185 پست
  2. خون ریزی پس از زایمان

   7 موضوعات 36 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   36 پست
  3. افسردگی پس از زایمان

   3 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   5 پست
  4. توان بخشی بعد از زایمان

   1 موضوعات 1 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   1 پست
  5. علایم خطر پس از زایمان

   3 موضوعات 12 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   12 پست
  6. سایر مشکلات پس از زایمان

   8 موضوعات 40 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   40 پست
  7. فعالیت جنسی بعد از زایمان

   5 موضوعات 10 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   10 پست
  8. احکام شرعی دوران نفاس

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
 5. شیردهی

  1. مزایای شیر مادر

   17 موضوعات 65 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   17 موضوعات
   65 پست
  2. مشکلات شیر دهی

   12 موضوعات 69 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   12 موضوعات
   69 پست
  3. نحوه ی شیردهی

   9 موضوعات 23 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   23 پست
  4. تغدیه دوران شیردهی

   12 موضوعات 22 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   12 موضوعات
   22 پست
  5. شیردهی و دارو ها

   26 موضوعات 68 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   26 موضوعات
   68 پست
  6. احکام و آداب شیردهی

   2 موضوعات 8 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   8 پست
  7. آغوز

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
 6. بارداری ناموفق

  1. 311 موضوعات
   2384 پست
  2. حاملگی پوچ

   72 موضوعات 508 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   72 موضوعات
   508 پست
  3. حاملگی خارج از رحم

   24 موضوعات 258 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   24 موضوعات
   258 پست
  4. مول (بچه خوره)

   9 موضوعات 40 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   40 پست
  5. فوت جنین ( بعد از هفته 20 بارداری )

   16 موضوعات 126 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   16 موضوعات
   126 پست
 7. تنظیم خانواده

  1. 1 موضوعات
   5 پست
  2. 1 موضوعات
   1 پست
  3. روش اورژانس جلوگیری از بارداری

   18 موضوعات 123 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   18 موضوعات
   123 پست
  4. انواع قرص های جلوگیری از باردای

   23 موضوعات 159 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   23 موضوعات
   159 پست
  5. 2 موضوعات
   7 پست
  6. انواع IUD (دستگاه)

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  7. بستن لوله ها ی رحمی(TL )

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. 1 موضوعات
   3 پست
  9. سایر روش ها

   3 موضوعات 7 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   7 پست
  10. روش طبیعی

   2 موضوعات 16 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   16 پست
  11. کاندوم

   3 موضوعات 5 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   5 پست
  12. بستن لوله ها ( وازکتومی )

   3 موضوعات 5 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   5 پست
  13. سایر روش ها

   5 موضوعات 15 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   5 موضوعات
   15 پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 2 مهمان