زندانبان افکار خود باشيد

#1
زندانبان افکار خود باشيد - آلکس پاتاکوس - فريبا جعفری نميني


نويسنده: آلکس پاتاکوس
مترجم: فريبا جعفری نميني
نوبت: چاپ اول
978-964-236-065-9 :ISBN
انتشارات نسل نواندیش
اين کتاب هفت هسته ی اصلی قوانين ويکتور فرانکل - روانپزشک - را می شکافد: ۱- هيچکس جز ما مسوول نحوه ی رفتارمان در برابر اتفاقاتی که به سویمان می آيند، نيست. ۲- می‌توانيم با تعهد آگاهانه برای کسب ارزش‌ها و اهداف يا معنا، به خواسته ی خود برای رسيدن به زندگي هدفمند دست يابيم. ۳- مي‌توانيم معنا را در تمامی لحظات زندگی کشف کنيم. ۴- می توانيم از خود فاصله بگيريم و از دور به خودمان نگاه کنيم تا بتوانيم به رفتارهای بی معنی مان بخنديم. ۵- می‌توانيم بياموزيم و دريابيم چگونه بر ضد خود عمل می کنيم. ۶- می توانيم تمرکز ذهنی خود را بر موقعيت های دشوار قرار ندهيم. ۷- می توانيم به فراتر از خود برسيم و دنيايي متفاوت بسازيم.


كارشناس فيروز
ارسال پست

بازگشت به “روانشناسي”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان