تفسیر این آزمایش شوهرم چی هستش خانم دکتر کمکم کن

#1
volume.ml 4.5
color milky
viscosity normal
liquefaction time .min 30
ph 7.8
mucus neg

motility

count.mill/ml 60.958
10.7 %(rapid progressive (class a
progressive class b % 22.2
total progressive class a+b % 32.9
non progressive class c % 30.8
live ratio class a+b+c % 63.7
non motile class d %36.3
ejaculate volume . ml :4 ejaculate sperm count m: 274.311

microscopy

wbc.hpf 2-5
rbc .hpf 0-1
culture
epithelial cells.hpf 1-2
bacteria negative
aggregation mild
agglutination moderate

microscopy

normal morphology %66.29
pathology %33.71


ارسال پست

بازگشت به “مقدمات بارداری”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان