#64
اميدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي واييييييييييييييييييييييي. چقدرزود دعام گرفت. خيلي خوشحالم. زودباش بيا اطلاعات بده جايي هم نرو. دارو ميخوردي؟‌چي؟ چي كاركردي؟‌پياز درماني يا داروهاي گياهي چي؟‌بي ب يچك زدي يا ازمايش؟ چندروزه گذشته از پريودت؟؟؟؟؟؟؟؟؟خداي من شكرت.خداجونم دوستت دارم........... :D

#65
عزيزم تبريك.....................................................

مامان كوچولو تبريك...............................................................

خدايا شكرت...............................................................................

خدايا هزاران مرتبه شكرت ....................................................................

1 مامان ديگه به ماماني نازمون اضافه شد......هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
يه فرشته از آسمون برای عزیزترین موجود خدا مادر...............

#66
خانمي خدارو شكر بدو برو 2 ركعت نماز شكر بجا بيار..................


واي خداي من ..............................خيلي مهربوني................
يه فرشته از آسمون برای عزیزترین موجود خدا مادر...............

#67
اينم براي عاشقاي دوقلو:::::::::::::

احتمال بارداري دوقلو يا چندقلويي

--------------------------------------------------------------------------------

بارداري دوقلويي يا چندقلويي، چقدر شايع است؟
ميزان شيوع اين موارد در حال افزايش است و تعداد دو يا چندقلوها در دو دهه اخير افزايش قابل توجهي داشته است. عمدتا به اين دليل كه زنان بيشتري از داروهاي درمان ناباروري يا روشهاي كمكي بارداري (ART) استفاده مي كنند تا بتوانند آبستن شوند. اين درمانها، تا حد زيادي احتمال دو يا چندقلو حامله شدن زنان را افزايش مي دهند. هرچند ممكن است شما فقط اخبار مربوط به چهارقلو، پنج قلو يا هفت قلوها را در راس تيترهاي خبري بينيد، اما هنوز هم نزديك به 95% از كل بارداريهاي چند قلويي، دوقلوها هستند.

امروزه، از هر 32 زايمان، يكي از آنها دوقلو است. اين آمار 65% بيشتر از آمار سال 1980 است؛ بعلاوه آمار دوقلو حامله شدن در زناني كه از درمانها يا كمكهاي پزشكي براي حامله شدن استفاده نمي كنند هم دو برابر شده است (به يك مورد دوقلو در 89 مورد زايمان رسيده است).

ميزان افزايش سه قلو و چهارقلوها، حتي از اين هم بيشتر است. بين سالهاي 1980 تا 1998، تعداد سه قلوها (و بيشتر)، 400% افزايش يافت؛ اما با دقيق تر شدن روشهاي درمان ناباروري، اين ميزان در چند سال گذشته مجددا كاهش يافته است. در سال 2003، از هر 535 مورد زايمان، يكي از آنها سه قلو، چهارقلو يا بيشتر بوده است.

حدودا يك سوم از دوقلوها، همسان يا مونوزيگوت هستند (يك تخمك بارور، به دوقسمت تقسيم شده است). دو سوم از دوقلوها نيز غير همسان يا دي زيگوت هستند (دو تخمك توسط دو اسپرم متفاوت، بارور مي شوند). احتمال اينكه يك زن صاحب دوقلوهاي همسان شود، 1 در 250 تا 300 است. اين مقدار در طول چند دهه اخير ثابت مانده و به طور قابل ملاحظه اي در سرتاسر جهان نيز ثابت است.احتمال اينكه دوقلوهاي غير همسان داشته باشيد، به ميزان شايع بودن اين مورد در فاميل شما بستگي دارد.

در صورتي كه از روشهاي درمان ناباروري استفاده كنم، احتمال اينكه دو يا چند قلو حامله شوم چقدر است؟
هرچند اين امر قطعي نيست، اما بهتر است خودتان را براي احتمال آن آماده كنيد. داروهاي ناباروري، تخمدانها را تحريك مي كنند؛ در نتيجه احتمال اينكه شما چندين تخمك را به صورت همزمان آزاد كنيد، بيشتر مي شود. به طور متوسط، 20% از خانمهايي كه از گنادوتروپين استفاده مي كنند، به بيشتر از يك جنين حامله مي شوند. خانمهايي كه در حين استفاده از داروي كلوميفن حامله مي شوند، 5 تا 12 درصد احتمال دارد كه صاحب دوقلو شوند.

اگر شما تحت درمان به روش IVF (لقاح مصنوعي يا باروري آزمايشگاهي) قرار گيريد، احتمال اينكه به بيشتر از يك فرزند حامله شويد، 20% تا 40% است، كه بستگي به تعداد جنينهايي دارد كه در رحم شما قرار داده مي شوند. روشهاي ديگر درمان ناباروري مانند GIFT (انتقال اسپرم به لوله هاي رحمي) و ZIFT (انتقال تخم لقاح يافته به لوله هاي رحمي) و همچنين روشهاي جديدتر مانند ICSI (تزريق اسپرم در داخل سيتوپلاسم تخمك) هم احتمالا منجر به حاملگي به دوقلو يا چندقلوها مي شوند.

روش IUI (تزريق اسپرم داخل رحم)، كه در آن اسپرم توسط سرنگ به داخل رحم تزريق مي شود، تنها روش درمان ناباروري است كه احتمال بروز حاملگي به دوقلو يا چندقلوها را افزايش نمي دهد. اما اكثر خانمهايي كه از روش IUI استفاده مي كنند، همزمان از داروهاي درمان ناباروري نيز استفاده مي كنند.

داروهاي درمان ناباروري و ساير روشهاي درماني، اساسا احتمال حامله شدن به دوقلوهاي غير همسان را افزايش مي دهند كه در آن دو تخمك توسط دو اسپرم متفاوت بارور مي شوند. اما اكنون شواهدي نيز وجود دارند كه نشان مي دهند در زناني كه از برخي روشهاي درماني خاص استفاده مي كنند، احتمال حامله شدن به دوقلوهاي همسان نيز بيشتر است.

چه عوامل ديگري بر احتمال بارداري دو يا چندقلويي تاثير مي گذارند؟
هرچند احتمال به وجود آمدن دوقلوهاي همسان ثابت است، عوامل متعددي وجود دارند كه بر احتمال به وجود آمدن دوقلوهاي غير همسان اثر مي گذارند:

عوامل موروثي: وراثت نيز يك عامل مهم است. احتمال حامله شدن به دوقلوهاي غير همسان به طور موروثي در خانواده منتقل مي شود، اگر شما خودتان دوقلو بوده ايد، يا اگر به دنيا آمدن دوقلوها در خانواده شما رايج است، احتمال اينكه شما هم خودتان صاحب دوقلو شويد اندكي بيشتر از ديگران است. اين موضوع خصوصا در خانواده مادري اهميت بيشتري دارد، اگرچه يك قانون كلي نيست؛ در صورتي كه تولد دوقلوها در خانواده مادري شما شايع باشد، احتمال اينكه شما هم صاحب دوقلو شويد بيشتر است. زناني كه خودشان يكي از دوقلوهاي غير همسان بوده اند، با احتمال 1 در 60 صاحب دوقلو مي شوند. اما حاملگي به دوقلوهاي همسان در خانواده ها به صورت موروثي منتقل نمي شود.
سن: هر چه سن شما بيشتر باشد، احتمال اينكه صاحب دوقلو يا چندقلوهاي غير همسان شويد، بيشتر مي شود. يك مطالعه در سال 2006 نشان داد كه زناني كه سن آنها از 35 سال بيشتر است (در مقايسه با زنان جوانتر)، مقدار بيشتري FSH (هورمون تحريك كننده فوليكول) را توليد مي كنند. جالب اين است كه افزايش سطح اين هورمون، نشانه از كار افتادن تدريجي تخمكها و كاهش ميزان باروري است. اما اين هورمون، همان هورموني است كه موجب رسيده شدن يك تخمك جهت آماده شدن براي تخمك گذاري در هر ماه مي شود. زناني كه ميزان هورمون FSH در آنها بيشتر است، ممكن است در هر دوره از سيكل قاعدگي خود (بين دو دوره خونريزي پريود) بيشتر از يك تخمك رها كنند. در نتيجه هرچند احتمال حامله شدن زنان مسن كمتر مي شود، اما اگر حامله شوند، احتمال اينكه صاحب دوقلو شوند بيشتر است.
تعداد حاملگيها: هرچه تعداد حاملگيهاي قبلي شما بيشتر باشد، احتمال اينكه صاحب دوقلو شويد بيشتر است.
سابقه دوقلوها: اگر يكبار صاحب دوقلوهاي غير همسان شويد، احتمال اينكه در حاملگيهاي بعدي خود مجددا صاحب دوقلو شويد، دو برابر بيشتر از ديگران است.
نوع بدن: حاملگي دوقلوها در زناني كه از لحاظ بدني بزرگ يا قد بلند هستند، بيشتر از زنان كوچك است.

#68
مريم جون هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :D
يه فرشته از آسمون برای عزیزترین موجود خدا مادر...............

#69
نه قرص نه دارو فقط انتظار کشیدم درست روز بعد بریودیم بی بی چک گذاشتم مثبت بود بعدظهرش رفتم دکتر که گفت واسه سونو زوده تا سه هفته دیگه واسم دارو داد دعا کنید این دفه سقط نشه و سالم دنیا بیاد در ضمن بدر صلواتی ها صد بار گفتم نگین صدام کنید چند بار تکرار کنید افرین ن+گ+ی+ن= نگین

#70
نگين خوشكل ناز ماماني ببخش فاميلت رو نوشتي يادم نبود شما همون نگيني. الان مامان نگيني... چند ماه انتظار كشيدي؟؟ضمنا اصلا به سقط نه فكركن نه حرفي درموردش بزن. بيشتر استراحت كن. عسل و زعفرون و زرشك هم مصرف نكن. بووووووووووووس

#71
بيا ونوس اينم دوبار ه درمورد دوقلويي

دردسرهای بارداری دوقلویی
اگر بفهميد دوقلو باردار هستيد، چه كار مي‌كنيد؟ خوشحال مي‌شويد و از اين‌كه در يك زمان مادر 2 فرزند شده‌ايد، احساس آرامش مي‌كنيد؟ يا اين‌كه فكر مي‌كنيد مادر بدشانسي هستيد كه حالا بايد همزمان كارهاي مربوط به 2 نوزاد را انجام دهد؟
جام جم: اگر بفهميد دوقلو باردار هستيد، چه كار مي‌كنيد؟ خوشحال مي‌شويد و از اين‌كه در يك زمان مادر 2 فرزند شده‌ايد، احساس آرامش مي‌كنيد؟ يا اين‌كه فكر مي‌كنيد مادر بدشانسي هستيد كه حالا بايد همزمان كارهاي مربوط به 2 نوزاد را انجام دهد؟ در هر صورت اگر شما هم چنين شرايطي را تجربه مي‌كنيد، بهتر است به جاي ناراحتي و غصه خوردن و همچنين به جاي شادي بيش از حد، به فكر مراقبت از خود و فرزندان‌تان باشيد تا اين كوچولوها بدون مشكل متولد شوند.

البته جالب است بدانيد بعضي از خانواده‌ها با مراجعه به پزشك، از متخصص زنان و زايمان مي‌خواهند به آنها كمك كند تا به اين هدف برسند. اما آيا اين روش واقعا درست است؟ آيا بارداري دوقلويي به چنين روشي نمي‌تواند مشكلي براي مادر يا جنين‌هايش ايجاد كند؟
دكتر الهه ثناگو، جراح و متخصص بيماري‌هاي زنان و زايمان با بيان اين نكته كه بارداري‌هاي دوقلويي در گروه بارداري‌هاي پرخطر قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: بيشتر دوقلويي‌ها، حاصل بارور شدن 2 تخمك است كه در نتيجه همزمان 2 جنين در رحم مادر رشد مي‌كنند. به اين نوع دوقلويي، دوقلويي دوتخمكي مي‌گويند كه در اصطلاح عموم دوقلوهاي غيرهمسان نيز ناميده مي‌شوند.

به گفته اين پزشك متخصص، عوامل متعددي در ايجاد اين نوع دوقلويي موثر است؛ به عنوان مثال اگر سابقه دوقلوزايي در خانواده فرد و بخصوص خانواده مادري وجود داشته باشد، احتمال بارداري دوقلويي افزايش مي‌يابد. علاوه بر اين، خانم‌هايي كه در سنين بالا (حدود 38ـ37 سالگي) باردار مي‌شوند و همچنين كساني كه تعداد زايمان‌هاي بيشتري داشته‌اند نيز شانس بيشتري براي بارداري دوقلويي دارند. در بارداري در ماه اول بعد از قطع قرص‌هاي جلوگيري و همچنين در بارداري‌هايي كه با استفاده از داروهاي ناباروري ايجاد مي‌شود نيز احتمال چندقلويي وجود دارد.

دكتر ثناگو درباره نوع ديگر دوقلويي توضيح مي‌دهد: نوع ديگر دوقلويي، دوقلويي تك‌تخمكي است كه از تقسيم يك تخمك بارور شده ايجاد مي‌شود. اين نوع دوقلويي ارتباطي به سن يا سابقه دوقلوزايي خانوادگي ندارد، ولي در درمان‌هاي نازايي و IVF احتمال آن افزايش مي‌يابد.

عوارض ناشي از بارداري‌هاي چندقلويي

با اين‌كه بارداري‌ دوقلويي براي اغلب خانواده‌ها اتفاقي خوشايند و لذت‌بخش است، اما از نظر متخصصان زنان و زايمان در زمره بارداري‌هاي پرخطر محسوب مي‌شود، بنابراين مشخص است كه والدين بايد نسبت به اين خطرات آگاه باشند تا بتوانند از بروز مشكلات و عوارض مربوط به جنين و مادر پيشگيري كنند.

دكتر ثناگو در اين زمينه يادآور مي‌شود: خطرات بارداري دوقلويي، هم جنين‌ها را تهديد مي‌كند و هم مادر را؛ به عنوان مثال تغييرات فيزيولوژيك كه در دوران بارداري پيش مي‌آيد در اين بارداري‌ها شديدتر است و اين مادران ضعف، تهوع و استفراغ شديد اوايل بارداري و شيوع كم‌خوني را با شدتي بيشتر نسبت به شرايط عادي تجربه مي‌كنند. علاوه بر اين، افزايش شديدتر حجم خون در اين نوع بارداري، منجر به وارد شدن فشار بيشتري به قلب مادر مي‌شود و ضربان قلب او را افزايش مي‌دهد. همچنين احتمال افزايش فشار خون و بروز مسموميت حاملگي نيز در اين موارد بيشتر است.

به گفته اين متخصص زنان و زايمان، بزرگي بيشتر رحم و وارد شدن فشار به قلب، ريه‌ها و احشاي مادر نيز منجر به كاهش تحرك او در اين دوران مي‌شود؛ اين مساله، عوارض خاصي به همراه دارد و علاوه بر اين‌كه باعث چاقي مادر مي‌شود، او را مستعد بروز مشكلاتي مانند ايجاد لخته خون درون عروق مي‌كند.

وي مي‌افزايد: گاهي نيز افزايش آب اطراف جنين‌ها (هيدرآمنيوس) منجر به انسداد مجاري ادراري و وارد شدن فشار به كليه‌هاي مادر مي‌شود كه حتي در شرايطي ممكن است مجبور باشيم آب دور جنين‌ها را كاهش دهيم.

اين پزشك متخصص درباره زايمان مادران در اين شرايط توضيح مي‌دهد: زايمان‌هاي دوقلويي بنا به تشخيص پزشك مي‌تواند هم به روش طبيعي انجام شود و هم سزارين. البته در زايمان‌هاي دوقلويي نسبت به زايمان‌هاي تك‌قلويي، خونريزي نيز 2 برابر بيشتر است و سقط خودبه‌خودي هم در اين حاملگي‌ها بيشتر مشاهده مي‌شود.

به گفته وي، همچنين به علت كاهش فضاي رحمي براي جنين‌ها، ممكن است اثرات فشاري روي آنها حين رشد اندام‌ها، باعث بروز عوارضي مانند پاچماقي و دررفتگي مفصل ران، عدم به وجود آمدن دست و پا، مشكلات قلبي ـ عروقي و رشد كم جمجمه (ميكروسفالي) شود.

دكتر ثناگو درباره ساير مشكلاتي كه جنين‌ها را تهديد مي‌كند، مي‌گويد: پديد آمدن عوارضي نظير آنچه در نوزادان نارس مشاهده مي‌شود، مانند مشكلات بينايي، شنوايي، عصبي، عفوني، تنفسي، وزن كم و افزايش احتمال مرگ و مير نيز از ديگر مشكلاتي است كه مي‌تواند در بارداري‌هاي چندقلويي بروز كند.

خود را به دردسر نيندازيد

خيلي از پدر و مادرها ترجيح مي‌دهند فرزندشان دوقلو باشد و براي رسيدن به اين خواسته از پزشك كمك مي‌خواهند. تعجب نكنيد؛ خيلي از خانواده‌ها چنين درخواستي از پزشك‌شان دارند و مي‌خواهند با يك مرتبه زايمان، صاحب 2 فرزند شوند. دكتر ثناگو ضمن تاكيد بر اين نكته كه نبايد به خواست پدر و مادر، بارداري‌هاي دوقلويي ايجاد ‌شود، توضيح مي‌دهد: در سال‌هاي اخير به علت شيوع بيشتر درمان‌هاي نازايي شاهد افزايش بارداري‌هاي چندقلويي هستيم. اما برخلاف ظاهر قضيه كه تولد 2 نوزاد باعث شگفتي خانواده‌ها مي‌شود و آنها را خوشحال مي‌كند و حتي با وجود اين‌كه بعضي از خانواده‌ها با مراجعه به پزشك خواستار بارداري دوقلويي هستند، بايد بدانيد اين بارداري‌ها هم براي پزشك و هم براي مادر دردسرساز و نيازمند مراقبت‌هاي بيشتر، شديدتر و هوشيارانه است.

به گفته وي، خانم‌هايي كه بارداري دوقلويي يا چندقلويي را تجربه مي‌كنند، حتما بايد به مراقبت‌هاي خاص و دقيق توجه داشته باشند و طبق نظر پزشك در زمان مناسبي كه او تعيين مي‌كند، براي معاينات و بررسي‌هاي مورد نياز مراجعه كنند.

دكتر ثناگو تاكيد مي‌كند: اين افراد چون در معرض پارگي زودرس كيسه آب هستند، بايد از انجام فعاليت‌هاي سنگين و ايستادن به مدت طولاني نيز اجتناب كنند. علاوه بر اين، فشار بيش از حد جسمي و روحي نيز مي‌تواند براي اين خانم‌ها دردسرساز شود. در ضمن، با مشاهده كوچك‌ترين وضعيت غيرطبيعي بايد به پزشك مراجعه كرده و از كنار هيچ مشكلي به سادگي نگذرند.

#72
توکل امید و شاد بودن بالا خره جواب داد درست بعد از تموم شدن بریدیم با خودم گفتم این ماه به دستور کارشناس عزیز شب در میون نزدیکی دارم و مطمنم بچه دار میشم باورتون نمیشه وقتی به همسرم گفتم حتما این ماه بچه دار میشیم تعجب کرد گفت از کجا اینقد مطمنی نکنه دارو مصرف میکنی گفتم نخیرم فقط امید و تو کل به خدا رو تا اخر ماه از دست نمیدم و خدا هم بنده امیدوارشو نا امید نمیکنه :lol: :lol: :lol: :lol:

#73
انشالله منم اميدوارم بچه ها. يك چيزي گاهي ته دلمو خالي ميكنه. نااميدم ميكنه ولي دوس ندارم نا اميد بشم. خدايا شكرت... نگين جون بازم تبريك انشالله بسلامتي بدنيا مياد و دختريا پسرخوبي ميشه براات

#75
بچه ها شما که اینقد دلاتون باکه دعا کنید بعد این همه انتظار بچم سالم و صالح دنیا بیاد منم واسه شما دعا میکنم خدا تو این ماه جدید بچه های سالم و صالح بهتون عطا کنه نه بچه ناقص یا شر خدا صدامو شنیدی بچه سالم و صالح تو دامنشون بذار :mrgreen:
ارسال پست

بازگشت به “مقدمات بارداری”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 6 مهمان