چگونگی احترام متقابل

#1
ر این مقاله راه‌های برقراری یک رابطه‌ی همراه با احترام را آموزش می‌دهیم.

چگونگی احترام متقابل
مقدمه
با وجود اینکه احترام در سنین پایین آموخته می‌شود، ممکن است درک مفهوم آن سخت باشد. نشان دادن احترام به معنی ارزش دادن به نظرات و دیدگاه‌های یک فرد دیگر است. ما این کار را با نشان دادن اینکه آن‌ نظرات و دیدگاه‌ها برای ما اهمیت دارد انجام می‌دهیم. به‌خصوص در خانه، که احساس کم‌ارزش بودن ممکن است روابط بین افراد خانواده را پیچیده کند. احترام هم با واژه‌ها منتقل می‌شود، هم با رفتار.

تماس چشمی
چگونگی احترام متقابل
یکی از روش‌هایی که مردم به یکدیگر احترام نشان می‌دهند تماس چشمی است. وقتی در حین گفتگو به چشمان فرد نگاه می‌کنید نشان می‌دهید که به چیزی که می‌گوید توجه دارید. تماس چشمی همچنین نشان می‌دهد که شما برای صحبت‌های فرد اهمیت قائل هستید و آن‌ها را اندازه سخنان خودتان مهم میدانید.

گوش کردن
چگونگی احترام متقابل
شنیدن صحبت‌های فرد برای نشان دادن احترام کافی نیست. شما باید به احساساتی که با واژه‌ها درآمیخته هستند نیز گوش دهید. با تأیید اینکه شما صحبت‌های فرد سخنران را می‌شنوید و آن‌ها را درک می‌کنید، احترام خود را به او نشان بدهید. این کار را با ابراز واکنش‌های متناسب با صحبت‌ها و احساسات فرد انجام دهید. اجازه دهید فردی که صحبت می‌کند بدون اینکه او را قضاوت یا سرزنش کنید حرفش را کامل کند.

زبان بدن

شما می‌توانید بدون حرف زدن، احترام و توجه خود به صحبت‌ها، نظرات و افکار او را با زبان بدن نشان دهید. هنگام صحبت او بدون اینکه زیاد تکان بخورید، بنشینید. در حالی که بدنتان به سمت فرد است بنشینید یا بایستید، چرخیدن به سمت دیگر نشان می‌دهد که توجه شما جای دیگری است. تأیید حضور فرد دیگر با دست تکان دادن دست یا سر نیز نشان‌دهنده احترام است.

احترام به تفاوت‌ها
چگونگی احترام متقابل
برای احترام گذاشتن به یک نفر، لازم نیست با او موافق باشید. روش‌هایی وجود دارد که می‌توانید به عزیزان خود و دیگران احترام بگذارید، بدون اینکه لازم باشد با نظرات آن‌ها موافق باشید. اهمیت اختلاف نظر را قبول کرده و بپذیرید و آن را شخصی حساب نکنید. سعی کنید نقاط مشترک و موافق را پیدا کنید و در مورد مسائلی که اختلاف نظر دارید زیاد بحث نکنید.

منبع " http://wiki.5040.ir/fa/content/article/2570.html


ارسال پست

بازگشت به “روانشناسي”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 3 مهمان