1. پیش از بارداری

  1. مراقبت های پیش از بارداری

   265 موضوعات 1603 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   265 موضوعات
   1603 پست
  2. مشاوره

   271 موضوعات 2524 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   271 موضوعات
   2524 پست
  3. بهداشت روان

   16 موضوعات 46 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   16 موضوعات
   46 پست
  4. بهداشت جسمی

   30 موضوعات 128 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   30 موضوعات
   128 پست
  5. تغذیه

   32 موضوعات 105 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   32 موضوعات
   105 پست
  6. آزمایش ، سونوگرافی و ...

   498 موضوعات 3691 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   498 موضوعات
   3691 پست
  7. اقدام برای بارداری

   1085 موضوعات 15107 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1085 موضوعات
   15107 پست
  8. تشخیص زمان تخمک گذاری

   335 موضوعات 2827 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   335 موضوعات
   2827 پست
  9. مقدمات بارداری

   316 موضوعات 10057 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   316 موضوعات
   10057 پست
  10. بهداشت زناشویی

   35 موضوعات 202 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   35 موضوعات
   202 پست
 2. بارداری

  1. تشخیص بارداری

   934 موضوعات 7919 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   934 موضوعات
   7919 پست
  2. مشکلات شایع در بارداری

   394 موضوعات 2570 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   394 موضوعات
   2570 پست
  3. ویار

   26 موضوعات 203 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   26 موضوعات
   203 پست
  4. سوزش سر دل

   13 موضوعات 71 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   13 موضوعات
   71 پست
  5. یبوست

   8 موضوعات 23 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   23 پست
  6. گرفتگی عضلات

   11 موضوعات 54 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   54 پست
  7. واریس

   2 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   2 پست
  8. کمردرد و پشت درد

   23 موضوعات 214 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   23 موضوعات
   214 پست
  9. خستگی

   5 موضوعات 15 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   15 پست
  10. ورم پاها

   4 موضوعات 13 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   13 پست
  11. رشد جنین

   255 موضوعات 1928 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   255 موضوعات
   1928 پست
  12. 78 موضوعات
   600 پست
  13. تغذیه در بارداری

   58 موضوعات 221 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   58 موضوعات
   221 پست
  14. ورزش های دوران بارداری

   11 موضوعات 28 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   28 پست
  15. مصرف دارو طی بارداری

   67 موضوعات 240 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   67 موضوعات
   240 پست
  16. عفونت در بارداری

   68 موضوعات 434 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   68 موضوعات
   434 پست
  17. بهداشت فردی

   9 موضوعات 25 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   25 پست
  18. استحمام

   3 موضوعات 17 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   17 پست
  19. بهداشت دهان و دندان

   3 موضوعات 20 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   20 پست
  20. روابط زناشویی

   33 موضوعات 167 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   33 موضوعات
   167 پست
  21. کار

   2 موضوعات 6 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   6 پست
  22. استراحت

   4 موضوعات 6 پست
   مدیر انجمن: golenarges
   4 موضوعات
   6 پست
  23. لباس

   4 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   7 پست
  24. مسافرت

   17 موضوعات 65 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   17 موضوعات
   65 پست
  25. مصرف دخانیات و...

   6 موضوعات 14 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   14 پست
  26. آمادگی برای مادر شدن

   39 موضوعات 466 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   39 موضوعات
   466 پست
  27. آمادگی برای پدر شدن

   4 موضوعات 13 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   13 پست
  28. آمادگی دیگر فرزندان خانواده

   1 موضوعات 1 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   1 پست
  29. بهداشت روان

   11 موضوعات 41 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   11 موضوعات
   41 پست
  30. آزمایشات دوران بارداری

   83 موضوعات 672 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   83 موضوعات
   672 پست
  31. سونوگرافی در بارداری

   283 موضوعات 1781 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   283 موضوعات
   1781 پست
  32. علایم خطر در بارداری

   31 موضوعات 169 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   31 موضوعات
   169 پست
  33. کاهش حرکت جنین

   10 موضوعات 38 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   38 پست
  34. خون ریزی یا لکه بینی

   123 موضوعات 869 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   123 موضوعات
   869 پست
  35. استفراغ شدید و مداوم

   2 موضوعات 3 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   3 پست
  36. نشت یا پاره شدن کیسه آب

   18 موضوعات 112 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   18 موضوعات
   112 پست
  37. ضربه به شکم

   2 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   7 پست
  38. خرید سیسمونی

   7 موضوعات 56 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   56 پست
  39. دو یا چند قلویی

   30 موضوعات 151 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   30 موضوعات
   151 پست
  40. بيماريهاي داخلي

   38 موضوعات 130 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   38 موضوعات
   130 پست
  41. بارداری ناخواسته

   21 موضوعات 106 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   21 موضوعات
   106 پست
  42. کلاس های دوران بارداری

   3 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   7 پست
  43. احکام و آداب شرعی در باردارری

   6 موضوعات 34 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   34 پست
 3. زايمان

  1. برنامه ی زایمان

   9 موضوعات 44 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   44 پست
  2. انتخاب نوع زایمان

   13 موضوعات 51 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   13 موضوعات
   51 پست
  3. انتخاب پزشک

   6 موضوعات 29 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   6 موضوعات
   29 پست
  4. انتخاب بیمارستان

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  5. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  6. علایم شروع زایمان

   10 موضوعات 26 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   26 پست
  7. زایمان طبیعی

   3 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   7 پست
  8. زایمان سزارین

   5 موضوعات 56 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   56 پست
  9. زایمان طبیعی

   10 موضوعات 27 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   10 موضوعات
   27 پست
  10. اتاق زایمان

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
  11. انواع رو شهای کاهش درد زایمان

   3 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   3 پست
  12. بی حسی نخاعی – بی حسی اپیدورال

   1 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   4 پست
  13. زایمان در آب

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  14. اپی زیاتومی (برش پرینه )

   4 موضوعات 10 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   4 موضوعات
   10 پست
  15. زایمان زودرس

   5 موضوعات 53 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   5 موضوعات
   53 پست
  16. سزارین

   3 موضوعات 23 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   23 پست
  17. سزارین با بیهوشی عمومی

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
  18. 2 موضوعات
   5 پست
  19. خروج جفت و پرده های جنینی

   1 موضوعات 2 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   2 پست
  20. آداب و احکام شرعی زایمان

   1 موضوعات 6 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   6 پست
 4. پس از زایمان

  1. تغیرات بدن بعد از زایمان

   20 موضوعات 184 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   20 موضوعات
   184 پست
  2. خون ریزی پس از زایمان

   6 موضوعات 33 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   6 موضوعات
   33 پست
  3. افسردگی پس از زایمان

   3 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   3 موضوعات
   5 پست
  4. توان بخشی بعد از زایمان

   1 موضوعات 1 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   1 پست
  5. علایم خطر پس از زایمان

   1 موضوعات 5 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   1 موضوعات
   5 پست
  6. سایر مشکلات پس از زایمان

   8 موضوعات 40 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   40 پست
  7. فعالیت جنسی بعد از زایمان

   4 موضوعات 9 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   4 موضوعات
   9 پست
  8. احکام شرعی دوران نفاس

   0 موضوعات 0 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
 5. شیردهی

  1. مزایای شیر مادر

   15 موضوعات 62 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   15 موضوعات
   62 پست
  2. مشکلات شیر دهی

   8 موضوعات 60 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   8 موضوعات
   60 پست
  3. نحوه ی شیردهی

   7 موضوعات 20 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   7 موضوعات
   20 پست
  4. تغدیه دوران شیردهی

   10 موضوعات 19 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   10 موضوعات
   19 پست
  5. شیردهی و دارو ها

   19 موضوعات 52 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   19 موضوعات
   52 پست
  6. احکام و آداب شیردهی

   2 موضوعات 7 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   2 موضوعات
   7 پست
  7. آغوز

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
 6. بارداری ناموفق

  1. 310 موضوعات
   2336 پست
  2. حاملگی پوچ

   72 موضوعات 482 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   72 موضوعات
   482 پست
  3. حاملگی خارج از رحم

   23 موضوعات 237 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   23 موضوعات
   237 پست
  4. مول (بچه خوره)

   9 موضوعات 40 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   9 موضوعات
   40 پست
  5. فوت جنین ( بعد از هفته 20 بارداری )

   16 موضوعات 126 پست
   مدیران انجمن: KarshenaseMamaee, golenarges
   16 موضوعات
   126 پست
 7. تنظیم خانواده

  1. 1 موضوعات
   5 پست
  2. 0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  3. روش اورژانس جلوگیری از بارداری

   15 موضوعات 92 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   15 موضوعات
   92 پست
  4. انواع قرص های جلوگیری از باردای

   23 موضوعات 157 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   23 موضوعات
   157 پست
  5. 2 موضوعات
   7 پست
  6. انواع IUD (دستگاه)

   1 موضوعات 2 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   1 موضوعات
   2 پست
  7. بستن لوله ها ی رحمی(TL )

   0 موضوعات 0 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   0 موضوعات
   0 پست
   بدون پست
  8. 1 موضوعات
   3 پست
  9. سایر روش ها

   3 موضوعات 7 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   3 موضوعات
   7 پست
  10. روش طبیعی

   2 موضوعات 16 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   16 پست
  11. کاندوم

   2 موضوعات 3 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   3 پست
  12. بستن لوله ها ( وازکتومی )

   2 موضوعات 4 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   2 موضوعات
   4 پست
  13. سایر روش ها

   5 موضوعات 15 پست
   مدیر انجمن: KarshenaseMamaee
   5 موضوعات
   15 پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 2 مهمان