نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 1

سلام.4روزاززمان پری گذشته باهمسرم نزدیکی داشتیم اماهمراه با جلوگیری اما درست 1ساعت بعداز نزدیکی درد شدیدی درکمرم حس کردم ولکه خون باترشح میبینم یعنی باردارم؟

بازگشت به جستجوی پیشرفته