نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 1

Re: خوردن قرص جلوگیری در زمان پریود

روز دوم دوره پریودیم نزدیکی داشتم و جلوگیری نکردم، بخاطر ترس از حاملگی قرص اورژانسی مصرف کردم و خونریزیم قطع شد هنوز ۱۲ساعت نگذشته ک دومین قرص رو بخورم، ایا احتمال بارداری هست؟خوردن قرص درست بود؟

بازگشت به جستجوی پیشرفته