نتايج هماهنگ با عبارت جستجو شده : 1

درصورت عدم خروج پمادکلوتریمازول چه بایدکرد

سلام دکتربرای عفونت من پمادکوتریمازول نوشته بهمراه داروهای دیگر.که طبق دستورهرشب قبل ازخواب بایدمصرف کنم دیشب مصرف کردم اماهنوزپمادخارج نشده وحسش میکنم بایدچیکارکنم وعده ی دیگروامشب مصرف کنم بااین حال که پمادخارج نشده یامصرف نکنم؟

بازگشت به جستجوی پیشرفته